Projects

La Pure

The current reality is that many young women are afraid to go outside without make-up because of a poor self-image. La Pure is an ongoing project in which women have their portraits taken without wearing make-up. With this project I want to show that make-up merely beautifies a woman but it is not a must. Only the hair is styled in a way that fits the look we created at that moment to obtain a variety in shoots.

In de praktijk blijkt dat veel jonge vrouwen zonder make-up de straat niet meer op durven doordat ze een verkeerd zelfbeeld hebben. La Pure is een doorlopend project waarin vrouwen zich blootgeven zonder make-up. Met dit project wil ik aantonen dat make-up alleen een verfraaiing is bij de vrouw maar geen must. Om een afwisseling te verkrijgen in de shoots, worden wel de haren gekapt in de sfeer die we op dat moment hebben gecreëerd.

La Pure